Enquetes

Om een goed beeld te krijgen van hoe leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten over de veiligheid op school denken en deze ervaren, worden er op de scholen van KOE eens in de twee jaar enquêtes afgenomen in de groepen 5 t/m 8.

Voor de ouders/verzorgers is er een digitale enquête gemaakt over de veiligheidsbeleving van hun kinderen.

U wordt t.z.t. door de school uitgenodigd om aan deze enquête deel te nemen en krijgt daarvoor een code.

Klik hier om door te gaan naar de enquête.