Identiteitsprijs van Verus voor Convent PO

Identiteitsprijs Verus voor de scholen van Convent PO in Twente en Achterhoek
Op woensdag 8 november j.l. is tijdens het congres van Verus, de landelijke werkgeversorganisatie voor de katholieke en christelijke schoolbesturen in Nederland, de identiteitsprijs 2017 uitgereikt aan het Convent PO. Een vertegenwoordiging van leraren en een bestuurslid van het Convent PO kregen in Driebergen de oorkonde en de bloemen uitgereikt. Een fraaie waardering voor de bijzondere stappen die vanaf het jaar 2011 voor de identiteitsontwikkeling van de scholen in onze regio zijn gezet. De negen samenwerkende katholieke schoolbesturen in Twente en Achterhoek krijgen deze prijs voor het initiatief om tot een HBO+ opleiding coördinator identiteit komen. Deze opleiding wordt jaarlijks aan het personeel van de 118 basisscholen aangeboden.
De opleiding is inhoudelijk ontwikkeld door Hogeschool Edith Stein (nu Saxion APO Enshede). Vanaf het begin zijn identiteitsadviseurs Everard Stege, Gerrit Klaassen en Rob van der Horst de centrale personen van deze opleiding. Binnenkort sluit de 4e lichting met leraren en directieleden de studie af en onlangs is de 5e lichting van start gegaan met het 1,5 jaar durende studietraject. In totaal zijn al ruim 40 personeelsleden in het bezit van het diploma. Jaarlijks komen zij nog voor intervisiebijeenkomsten bijeen onder leiding van Everard Stege.
De opleiding is bedoeld voor leerkrachten binnen onze scholen die de ontwikkeling van schoolidentiteit een warm hart toedragen. Zij vinden het boeiend om inspirerende en deskundige hulp te bieden bij identiteitsvragen van collega’s en stimuleren hen graag bij ontwikkeling op het gebied van identiteit en levensbeschouwing. Indien je ook belangstelling voor deze opleiding hebt kun je contact opnemen met je directeur. 
Media
  • ICSI groep Verus 8 november13.JPG
  • oorkonde VERUS 201712.JPG