Wisseling in de Raad van Toezicht

Op 1 juni hebben wij een nieuw lid in onze Raad van Toezicht mogen verwelkomen. Haar naam is Hanneke Steen.
Op 25 mei is zij geïnstalleerd als wethouder in Hengelo namens het CDA, na 6 jaar gemeenteraadslid te zijn geweest. Zij heeft financiën, mobiliteit/bereikbaarheid en inwonersparticipatie in portefeuille.
Hiervoor was zij directeur van de Nationale Bewegwijzeringsdienst. Deze organisatie is verantwoordelijk voor alle routeringen en bewegwijzering in Nederland op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen en valt formeel onder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de praktijk is het een zelfstandige organisatie met een Raad van Toezicht samengesteld uit vertegenwoordigers van alle overheidslagen.
Hanneke is de opvolgster van Hans Krake. De benoemingstermijn van Hans loopt binnenkort af. Hans heeft de afgelopen 8 jaar deel uitgemaakt van onze Raad van Toezicht. Wij danken Hans heel hartelijk voor zijn jarenlange inzet en kijken uit naar de samenwerking met Hanneke!
Media
  • raad-van-toezicht-tsc-bekend
disclaimer sitemap  Aangesloten bij