Extra ondersteuning

Onze leerkrachten zijn geschoold om positief om te gaan met verschillen tussen leerlingen. Zij kunnen ontwikkelings- en leerproblemen vroegtijdig signaleren. Leerlingen krijgen niet automatisch altijd allemaal dezelfde opdrachten en taken. Kinderen leren immers niet allemaal even goed en snel; soms heeft een kind ander materiaal nodig, of een andere instructie. Onze leerkrachten gebruiken afwisselende werkvormen: klassikaal, individueel en in groepjes.

Regelmatig bespreken leerkrachten en de interne begeleider de ontwikkeling van leerlingen (zowel gedrag als prestaties). Bij specifieke problemen stellen we een handelingsplan op, uiteraard samen met de ouders/verzorgers. De leerkracht voert dit plan uit, eventueel samen met andere deskundigen. Na ongeveer zes weken wordt bekeken of de aanpak voldoende helpt, of dat we het handelingsplan moeten bijstellen.

Consultatieve leerlingenbespreking
Drie keer per jaar krijgt de school bezoek van een schoolpsycholoog van het Steunpunt KOE. Deze specialist bespreekt - samen met de interne begeleider, een consulent van het speciaal basisonderwijs en de leerkracht - welke leerlingen extra aandacht nodig hebben. Zowel de individuele leerling, als de groepsprocessen worden beoordeeld. Met als belangrijkste vragen: ‘Wat zijn de mogelijkheden van de leerling? En hoe kan de leerkracht daar het beste mee omgaan?’. Vaak kunnen deze interne specialisten (de schoolpsycholoog en de collegiale consulent) de leerkracht helpen met praktische handreikingen.

disclaimer sitemap  Aangesloten bij