Algemene directie

De algemeen directeur en de adjunct algemeen directeur vormen samen de algemene directie. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van bestuurszaken en ‘bewaken’ de grondslag en het doel van KOE. De algemene directie ziet toe op de naleving van wettelijke bepalingen, vastgestelde procedures en gemaakte afspraken. Zij zijn bovendien eindverantwoordelijk voor het voorbereiden en het uitvoeren van het KOE-beleidsplan.