Passend onderwijs

Elk kind verdient optimaal passend onderwijs. Bij KOE staan wij voor onderwijs dat leerlingen uitdaagt. Wij gaan uit van de mogelijkheden en houden rekening met beperkingen. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Dat waarborgt een zo goed mogelijke voorbereiding op een vervolgopleiding en op een zinvolle plek in de samenleving. Dit vormt een stevige basis voor hun toekomst. Speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die zich daar het beste kunnen ontplooien. 

Plusklassen
KOE biedt alle leerlingen passend onderwijs. Dus ook kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Deze leerlingen hebben vaak meer en andere uitdagingen nodig om het beste uit zichzelf te halen. Daarom werken wij sinds 2010 met plusklassen. Op dit moment biedt KOE op drie locaties bovenschoolse plusklassen.

Schakelklassen
Zit uw kind in groep 2 en heeft het moeite met de Nederlandse taal? Dan is een schakelklas misschien een goede oplossing. Een schakelklas is een inter-zuilaire opvangklas (IOK) in de basisschool (IKC). Hier krijgen kinderen uit groep 2 drie ochtenden per week extra taalonderwijs. Of een kind naar de schakelklas kan, bepaalt de school in overleg met de ouders.

disclaimer sitemap  Aangesloten bij