EXTERNE ONDERSTEUNING VOOR UW KIND

Binnen onze stichting streven we ernaar dat al onze leerlingen de uren onderwijs krijgen waar ze recht op hebben en die nodig zijn om zich te kunnen ontwikkelen. Soms schakelen ouders, in overleg met school of op eigen initiatief, externe hulp in. Daar gelden wettelijke regels voor. De wet bepaalt dat er door leerlingen geen gebruik mag worden gemaakt van logopedie, fysiotherapie, ergotherapie en dergelijke onder schooltijd. Enkel wanneer de huisarts, medisch specialist of kinderpsychiater een nadrukkelijke verklaring af heeft gegeven dat er medische of psychiatrische noodzakelijkheid voor de behandeling is, dan kunnen de leerlingen onder schooltijd gebruik maken van externe ondersteuning. Deze ondersteuning mag dan als vervangende onderwijsactiviteit worden beschouwd, waardoor de leerling onder schooltijd aan deze vervangende activiteiten mag meedoen.
Over de invulling van deze ondersteuning moeten voorafgaand goede afspraken worden gemaakt met de schoolbegeleider vanuit het Steunpunt, de schooldirecteur en intern begeleider van de school.

disclaimer sitemap  Aangesloten bij