DISKOEVER

Sinds november 2019 hebben we binnen onze stichting een echt ontdeklab. Alle scholen van de stichting maken daar gebruik van. In dit lab bieden we allerlei materialen en activiteiten aan op het gebied van digitale geletterdheid.

De wereld van morgen
Die is er sneller dan je denkt. Dat vraagt veel van onze kinderen. Niet alleen kennis, maar ook vaardigheden en attitudes. Kritisch en creatief denken zijn echt vaardigheden die daarbij horen. Net als het oplossen van problemen. Computational thinking. Maar ook informatievaardigheden, ICT en samenwerken.  

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen en leerkrachten zo vroeg mogelijk in aanraking komen met ‘de wereld van morgen’. 

De wereld om ons heen
Bij Diskoever werken we samen met leerkrachten, leerlingen en schoolteams aan alles op het gebied van wetenschap & techniek en 21ste-eeuwse vaardigheden. Zo leveren zij een waardevolle bijdrage aan de wereld om hen heen.  

Wat betekent dit precies?
- Diskoever ontwikkelt leskisten, gastlessen en workshops in het lab voor leerlingen op het gebied 
  van wetenschap en technologie.
- Diskoever organiseert workshops voor leerkrachten in het lab. Zo werken ze aan hun eigen kennis en
  vaardigheden op het gebied van wetenschap en technologie.
- Diskoever verzamelt goede materialen in de SharePoint. Zo zijn leerkrachten minder tijd kwijt 
  aan het voorbereiden van hun lessen.
- Diskoever denkt mee over de inpassing van wetenschap en technologie in het huidige onderwijs.
- Op microniveau: we sluiten aan bij projecten binnen bepaalde groepen. Je kunt denken aan het
  samen ontwerpen van onderwijs en co-teaching.
- Op mesoniveau: we denken mee over de invoering van wetenschap en technologie in de school.
  Ook helpen we bij de implementatie van wetenschap en technologie in de school.
- Op macroniveau: we denken mee over de ontwikkeling van wetenschap en technologie binnen de
  regio. Ook zoeken we de samenwerking op met andere onderwijsinstellingen. 

Wil je meer weten over Diskoever? Ga dan naar: Diskoever

 

disclaimer sitemap  Aangesloten bij