DELTAGROEP                                                                                          

Bij ons krijgt ieder kind onderwijs dat bij hem of haar past. Dit geldt ook voor kinderen die een voorsprong hebben in hun ontwikkeling. Of kinderen die hoogbegaafd zijn. Deze leerlingen hebben vaak meer en andere uitdagingen nodig. Zo halen zij het beste uit zichzelf. Daarom werken we met Deltagroepen. Deze groepen hebben we bovenschools op drie locaties.   

Wil jij je kind aanmelden voor de Deltagroep? Dan vul je samen met de school het ‘aanmeldformulier Deltagroep’ in. Aan dit aanmeldformulier voegen we twee dingen toe. De DHH. Dit is een Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. En de uitdraai van het Cito leerlingenvolgsysteem (LOVS). Het Steunpunt Hoogbegaafdheid coördineert de aanmeldingen van de kinderen van de Deltagroep. Per situatie bekijken zij of het onderwijs aansluit bij de behoefte van jouw kind. Twijfelen we of de Deltagroep de juiste oplossing is? Dan kiezen we in overleg met jou als ouder of verzorger en de school ook wel eens voor een proefplaatsing in de Deltagroep. 

De Deltagroep bestaat uit een groep kinderen met een hoog leerniveau. Zij komen één dagdeel in de week bij elkaar. Een speciaal opgeleide leerkracht daagt hen uit.   

De Deltagroep is voor kinderen van groep 5 tot met groep 8. Er is sprake of een vermoeden van (hoog)begaafdheid. Als kind moet je een didactische voorsprong hebben van minimaal een half jaar op meerdere vakgebieden. In de eigen groep dagen het indikken (compacten) van het programma en het verrijkingsaanbod het kind niet genoeg uit.  

De leerkracht van de Deltagroep en het Steunpunt Hoogbegaafdheid volgen de leerling het hele schooljaar in zijn ontwikkeling. Zij checken regelmatig of de Deltagroep nog de juiste plek is voor het kind.  

disclaimer sitemap  Aangesloten bij