BOOST                                                                                             

Als een leerling bepaalde zorg en aandacht vraagt op school, kan de school de optie van de BOOST-klas aan ouders voorleggen. Samen met ouders wordt in de BOOST-klas gekeken naar wat wél lukt en wordt op een positieve manier ingezet op het gedrag van uw kind. Er wordt onder deskundige begeleiding door ouder en kind gewerkt aan concrete doelen. Naast de thuissituatie, wordt ook de relatie met leerkracht(en) en klasgenoten bekeken. Want waarom kan het bijvoorbeeld thuis wel goed gaan en op school niet? Waarom gaat het soms bij de ene leerkracht beter met de leerling dan bij de andere leerkracht? Daarom is het van belang dat de verschillende partijen van elkaar leren en hun aanpak op elkaar afstemmen. Want ouders, kind en school werken samen.

 

Een groepje leerlingen gaat één dagdeel per week naar de BOOST-klas en werkt daar onder gespecialiseerde begeleiding aan het reguliere schoolwerk. 

 

De BOOST-klas wordt begeleid door een speciaal hiervoor opgeleide leerkracht. Heel bijzonder is dat iedere leerling deelneemt samen met één van zijn/haar ouders. De ouders helpen hun kind bij het maken van het schoolwerk en het halen van vooraf gestelde (gedrags)doelen. Die doelen worden inzichtelijk gemaakt met een doelenkaart. 

Om u als ouders te ondersteunen in de bijsturing van het gedrag en de interactie met uw kind, is er ook een ouderbegeleider in de klas aanwezig. Bovendien krijgt u als ouders in de BOOST-klas handvatten aangereikt om die lijn thuis door te trekken.

Leerlingen worden rechtstreeks aangemeld bij de BOOST-klas.

Bekijk hier de folder over BOOST.

disclaimer sitemap  Aangesloten bij