raad van toezicht

Onze ambitie is om een moderne organisatie te zijn die optimaal bijdraagt aan bijzonder goed onderwijs voor alle leerlingen binnen KOE. Deze ambitie wordt het best gewaarborgd in een model met Raad van Toezicht, dat onze directeuren in staat stelt hun onderwijskundig leiderschap in eigen autonomie vorm te geven, onder bestuurlijke regie van het College van Bestuur.

Bij een Raad van Toezicht en een College van Bestuur zijn bestuurlijke en intern toezichthoudende taken strikt gescheiden. Het College van Bestuur is ‘het bestuur’ (bevoegd gezag) in de zin van de wet. De Raad van Toezicht is belast met de wettelijk vastgelegde en overige toezichthoudende taken. Het College van Bestuur verricht naast de bestuurlijke taken in de praktijk ook managementtaken voor de scholen.

In deze bestuursstructuur heeft de Raad van Toezicht de uitdrukkelijke wens om toezicht te houden vanuit betrokkenheid. Het organiseren van betrokkenheid binnen het Raad van Toezichtmodel is dan ook een thema dat hoog op de agenda staat van de Raad van Toezicht. Naast de rol van formeel toezichthouder fungeert de Raad van Toezicht als adviseur en sparringpartner van het College van Bestuur en gaat zij proactief te werk om zich te informeren over de totale organisatie van KOE.
Bernard Veldkamp
Raad van Toezicht
Voorzitter
Jeff van den Biggelaar
Raad van Toezicht
Vicevoorzitter
Carolina Blanken
Raad van Toezicht
Lid
Roy Schoorlemmer
Raad van Toezicht
Lid
Hanneke Steen
Raad van Toezicht
Lid
disclaimer sitemap  Aangesloten bij