strategisch beleidsplan

Kom je op één van onze KOE scholen? Dan merk je dat iedere school anders is. Onze directeuren krijgen namelijk veel ruimte om eigen keuzes te maken voor hun school. Waarin is de school sterk? Wat is het beste voor de leerling? Daarmee gaan de scholen zelf aan de slag.
Wel hebben we vanuit onze stichting een gezamenlijk, bovenschools strategisch beleid. De uitwerking daarvan zie je terug in al onze scholen. Met als belangrijk thema natuurlijk: liefde en aandacht. Daar gaat het namelijk bij ons om. Hieronder vind je de link naar ons strategisch beleidsplan 2022-2026 ‘op weg naar morgen’. Het plan is ons startpunt van een uitdagende reis naar onze volgende bestemming: ‘een prachtige en kansrijke toekomst voor al onze leerlingen’. Daar gaan we met z’n allen voor. Iedere dag.

Om samen op die uitdagende reis te gaan, hebben we een duidelijke koers nodig. Die zetten we de komende jaren in op drie strategische thema’s. In onderstaande filmpjes vertellen we je er graag meer over:
 • Rijke leerplaatsen, hoge ambities
 • Kansen voor allen, door kansrijk onderwijs
 • Leren voor later, met wetenschap & technologie

De thema’s hebben we uitgewerkt in het document. Ze markeren onze volgende bestemming. Het plan geeft namelijk richting aan én ruimte voor onze scholen. Iedere school vult dit voor zichzelf in. Want nogmaals: iedere school is anders. Een ‘eigen’ school. In een ‘eigen’ wijk met ‘eigen’ leerlingen. Dat vraagt om eigen beleid. Een koers dus die de school past als een jas. En wie weet nou beter wat past bij de school, wijk, leerlingen en ouders / verzorgers? Precies, de schooldirecteur en het team van de school. En zo komen we samen tot die prachtige en kansrijke toekomst voor al onze leerlingen.

Strategisch beleidsplan 2022-2026

In de whitepaper inzet wetenschap en technologie binnen stichting KOE lees je hoe W&T de natuurlijke nieuwsgierigheid van basisschoolleerlingen tot leven brengt. Hoe W&T leerlingen op de basisschool helpt om op jonge leeftijd hun talenten te ontdekken. En hoe W&T eveneens een inspirerend beroep doet op de 21ste-eeuwse vaardigheden. Zoals samenwerken,creativiteit en communiceren, probleemoplossend vermogen, en zelfstandig en kritisch denken.

 

disclaimer sitemap  Aangesloten bij