strategisch beleidsplan

Hieronder treft u de link naar ons strategisch beleidsplan 2022-2026 aan. Het document heeft de titel 'Op weg naar morgen' gekregen. Het is namelijk het startpunt van een uitdagende reis naar onze volgende bestemming: een prachtige en kansrijke toekomst voor alle leerlingen. Daar gaan wij bij KOE immers voor!

Om die visie te realiseren zetten we de komende jaren in op drie strategische thema’s:
 • Rijke leerplaatsen, hoge ambities
 • Kansen voor allen, door kansrijk onderwijs
 • Leren voor later, met wetenschap & technologie

Deze thema’s, die we in onderstaand document verder uitwerken, markeren onze volgende bestemming. Van de reis daarnaartoe vind je in dit strategisch beleidsplan geen beschrijving. Dit plan geeft namelijk richting én ruimte. Het geeft richting aan de beslissingen die we nemen en de koers die we varen. Het geeft ruimte aan de scholen om, binnen de kaders van dit plan, het onderwijs zo te ontwerpen dat het past bij hun leerlingen en hun wijk. Want geen van onze scholen is hetzelfde en dat is maar goed ook.

Strategisch beleidsplan 2022-2026


disclaimer sitemap  Aangesloten bij