Steunpunt KOE

 

Als ouder of verzorger hoop je natuurlijk dat je kind met plezier naar school gaat. En zich op een eigen manier ontwikkelt. Je gaat ervan uit dat een school jouw kind ‘ziet’ en de goede begeleiding biedt.  Maar soms lukt dat niet. Omdat jouw kind extra moeite heeft met rekenen, taal of lezen bijvoorbeeld. Of dat het met sneltreinvaart door de stof heen raast. Extra uitdaging is dan wel fijn. Vaak heeft de leerkracht van je kind snel door dat het wat extra aandacht nodig heeft. De leerkracht kijkt samen met de kwaliteitscoördinator (voorheen IB’er) van de school wat jouw kind écht nodig heeft. Is dit nog niet voldoende? Dan vraagt de school hulp aan ons Steunpunt. 

Hieronder vind je een kort overzicht van ons Steunpunt.

 • Interne ondersteuningsstructuur op school
  Lees hier meer over hoe de ontwikkelingen van jouw kind op school worden gevolgd en vastgelegd.
 • Steunpunt: hoe werkt het?
  Lees hier meer over de werkwijze van het Steunpunt.
 • Externe ondersteuning voor jouw kind
  Lees hier meer over de mogelijkheden t.a.v. externe ondersteuning(en).
 • Steunpunt Voorschool
  Lees hier meer over de overgang van voorschools naar basisonderwijs voor kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften.
 • Dyslexie
  Lees hier meer over de hulpmiddelen de we hebben voor dyslexie.
 • Schakelklas
  Lees hier meer over de extra ondersteuning voor kleuters die moeite hebben met de Nederlandse taal.
 • BOOST
  Lees hier meer over BOOST waarbij we ouder(s) en kind de mogelijkheid bieden om één ochtend in de week onder professionele begeleiding te werken aan concrete doelen.
 • Deltagroep
  Lees hier meer over de extra ondersteuningsmogelijkheden voor meerbegaafde en/of hoogbegaafde kinderen.
 • Steunpunt Hoogbegaafdheid
  Lees hier meer over het Steunpunt Hoogbegaafdheid.

 

 

 

 

disclaimer sitemap  Aangesloten bij