college van bestuur

Marc Nij Bijvank is onze voorzitter van het College van Bestuur. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van bestuurszaken. Ook ‘bewaakt’ hij de grondslag en het doel van onze stichting. Leven wij de wettelijke bepalingen goed na? En houden we ons aan vastgestelde procedures en gemaakte afspraken? Tot slot is het College van Bestuur eindverantwoordelijk voor het strategisch beleidsplan van onze stichting. Het gaat niet alleen om de inhoud van het beleid, maar ook over de uitvoering ervan.
Marc prikkelt, initieert, ambieert, controleert.
disclaimer sitemap  Aangesloten bij