college van bestuur

De (interim) voorzitter College van Bestuur (Jan Winters) en het lid College van Bestuur (Jos Sprakel) vormen samen het College van Bestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van bestuurszaken en ‘bewaken’ de grondslag en het doel van KOE. Het College van Bestuur ziet toe op de naleving van wettelijke bepalingen, vastgestelde procedures en gemaakte afspraken. Zij zijn bovendien eindverantwoordelijk voor het voorbereiden en het uitvoeren van het KOE-beleidsplan.
disclaimer sitemap  Aangesloten bij