Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Bovenschools hebben we de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is overkoepelend voor alle KOE-scholen. In deze GMR zitten zowel leerkrachten als ouders. Benieuwd waar de GMR zich mee bezighoudt? Met allerlei bovenschoolse onderwerpen. Zoals bestuursformatieplannen. Het financieel beleidsplan. En de vakantieroosters. We kunnen niet zonder de ouders/verzorgers binnen onze GMR. Zij zijn waardevol. Zij praten en beslissen namelijk mee op bestuursniveau via de medezeggenschap. 

Advies- en instemmingsrecht

De GMR heeft advies- of instemmingsrecht bij een groot aantal kwesties. Natuurlijk kijkt en luistert ons schoolbestuur altijd goed naar de adviezen van de GMR. Maar ze hoeven niet altijd van het advies gebruik te maken.

Maar gaat het om het instemmingsrecht? Dan is het natuurlijk een ander verhaal. Is er een ‘voorgenomen besluit’? Dan heeft het schoolbestuur wel toestemming van de GMR nodig.  

De GMR vergadert zes keer per jaar op het bestuursbureau aan de Moutlaan. Wil je meer weten over de GMR of heb je een bepaalde vraag? Neem dan contact met hen op via: gmr@skoe.nl

Concept Werkplan GMR 2023-2024.pdf
Werkplan GMR 2021-2022.pdf
Jaarverslag GMR 2021-2022pdf
 

disclaimer sitemap  Aangesloten bij