Binnen KOE kun je  als leerkracht gebruik maken van 5 netwerken:

Schooljaar 2021-2022 zijn we vanuit gemeenschappelijke vraagstukken op onze scholen, bovenschoolse netwerken gestart (of in het geval van het netwerk Jonge Kind hebben we dit een vervolg gegeven). Deze netwerken zijn enthousiast geleid door interne experts en her en der zijn deze aangevuld met externe expertise vanuit verschillende organisaties.

Ondanks corona hebben de netwerkmiddagen veelal door kunnen gaan en er is veel nieuwe kennis opgedaan, er is kennis gedeeld, materialen zijn gedeeld en ontwikkeld en bovenal zijn er mooie ontwikkelingen in onze scholen versterkt door de coaching-on-the-job momenten die vanuit een aantal netwerken hebben plaatsgevonden.

Aan het einde van schooljaar 2021-2022 hebben we met de voorzitters van de netwerken het jaar geëvalueerd en zijn plannen gemaakt voor een frisse start in 2022-2023.

Schooljaar 2022-2023 zullen de vragen die wij hebben vanuit onze onderwijspraktijk nog meer leidend zijn in de bijeenkomsten van de netwerken. Er is ruimte om met elkaar te bepalen of er één of meerdere keren met elkaar over een onderwerp wordt gesproken. Mogelijk worden hier gezamenlijke opdrachten over uitgewerkt of iets ontwikkeld met elkaar dat helpend is in de klas of voor de school op dat vakgebied. De invulling is vraaggericht en dat maakt dat de uitwerking zich gedurende het jaar vormt. Daarnaast kan er in veel van de netwerken met elkaar bepaald worden of en welke externe expertise mogelijk gewenst is. Voor een aantal netwerken is al een externe expert betrokken.

Je bent als nieuwe leerkracht bij KOE van harte welkom om aan een van de netwerken deel te nemen! Dit ‘kost’ je een investering van 12 uur (dit valt onder professionalisering binnen het taakbeleid) en mogelijk nog wat voorbereidingstijd wanneer je in de praktijk nieuwe kennis of vaardigheden gaat toepassen. We verwachten een actieve deelname zodat we samen een volgende stap kunnen zetten in de ontwikkelingen op het gebied van rekenen, taal/lezen, gedrag, het jonge kind en wetenschap & technologie. De netwerken jonge kind, taal/lezen, W&T en gedrag komen 6 keer per jaar bijeen. Het netwerk rekenen 4 keer per jaar. Alle data en tijden zijn op te vragen bij de voorzitters van deze netwerken.

Jonge Kind

Eén van de kartrekkers van dit netwerk is Tatiana Lenferink

Rekenen

De voorzitters van dit netwerk zijn Anoek Siebrand en Linda Tenten

taal/lezen

De voorzitter van dit netwerk is Merlin van Kimmenade en Liesbeth Kok

W&T 

De voorzitters van dit netwerk zijn Manon Nieuwenkamp en Monique Terhorst


Gedrag

De voorzitter van dit netwerk is Anouk Leussink

 

disclaimer sitemap  Aangesloten bij