Plusklas

Katholiek Onderwijs Enschede (KOE) biedt al haar leerlingen passend onderwijs. Dit geldt zowel voor leerlingen die meer moeite met leren hebben, als ook voor hen die (hoog)begaafd zijn. De laatstgenoemden kunnen dan een plek krijgen in een van de drie bovenschoolse plusklassen van KOE.
 
folder plusklas KOE.pdf
disclaimer sitemap  Aangesloten bij