10-14 JAAR                                                                                                    

De Enschedese commissie 10-14 is een commissie, buiten het Steunpunt, die adviseert over casussen van leerlingen uit de bovenbouw met specifieke onderwijsbehoeften van het Primair Onderwijs (PO) en de onderbouw van het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs (VSO) in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Met als doel: een zorgvuldige overgang van het PO naar het V(S)O en/of VO naar het VSO, met daarbij dus aandacht voor specifieke onderwijsbehoeften. Het advies is bedoeld voor basisscholen en middelbare scholen en gaat over de ondersteuningsbehoeften van uw kind (en dus niet over het niveau). Deze commissie denkt mee over de meest passende onderwijsplek voor uw kind. Hierover gaat de commissie 10-14 met u, uw kind en de school in gesprek. Ook monitoren zij de voortgang in het V(S)O.

Om een weloverwogen advies te geven, wil de commissie de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften tijdig in beeld hebben. Dit betekent dat leerlingen vanaf groep 6 tot en met de eerste klas van het VO aangemeld kunnen worden door de basisschool of het voortgezet onderwijs bij de Commissie 10-14. Bij de aanmelding wordt er door de school, met toestemming van de ouders, een dossier aangeleverd. Ouders (en eventueel de leerling zelf) dienen bij de bespreking met de commissie aanwezig te zijn.

Meer informatie vindt u op de website commissie1014.
disclaimer sitemap  Aangesloten bij