Per 1 augustus 2019 of eerder in overleg
zoekt Katholiek Onderwijs Enschede

Een schooldirecteur voor
basisschool Bomans

Katholiek Onderwijs Enschede (KOE)

KOE biedt leerlingen en ouders in Enschede 18 scholen met een hechte, betrouwbare, respectvolle en professionele leeromgeving. Scholen die leerlingen verbinden met elkaar en met de Enschedese samenleving en die hen een waardevol en inspirerend fundament voor hun verdere leven bieden. Een periode waar ze met veel plezier op terug zullen kijken.

Onze visie

Een prachtige en kansrijke toekomst voor alle leerlingen, dát is het doel van KOE. Een aanpak die is gericht op kinderen die kunnen omgaan met veranderingen en innovaties. Kinderen die denken in mogelijkheden en zoeken naar verbindingen met elkaar en met andere mensen en culturen. Daarvoor leggen wij, de KOE-scholen, graag het fundament - samen met leerlingen, ouders en leerkrachten.

Basisschool Bomans in het kort

Leer, speel, zing, sport, kook en ontdek: op basisschool Bomans heeft ieder kind een schat aan mogelijkheden! 

Gedreven leerkrachten zetten zich elke dag vol enthousiasme in om het beste uit elk kind te halen. Ze begeleiden de leerlingen bij het ontwikkelen van hun talenten op intellectueel, sociaal-emotioneel, creatief én sportief gebied. Op basisschool Bomans is respect hebben voor elkaar vanzelfsprekend en zetten leerlingen, ouders en leerkrachten zich actief in voor de wijk. Het onderwijs is kwalitatief goed en breed opgezet en niet onbelangrijk: leerlingen voelen zich snel thuis.

Basisschool Bomans heeft zo’n 210 leerlingen en 18 medewerkers. De school is gelegen in de wijk
Stroinkslanden (Zuidoost-Enschede) en is onderdeel van een complex dat bestaat uit drie scholen.
Deze drie scholen vormen samen met een peuterspeelzaal en een BSO het Integraal Kind Centrum
‘Meerlanden’.

De uitdaging

De nieuwe directeur gaat mee in de ingezette koers van de huidige directie en versterkt de doorgaande lijn. Pakt door op gemaakte afspraken en laat hierin voorbeeldgedrag zien. Daagt het team uit zonder te ver voor de groep uit te lopen. Kan boven de groep staan, maar is tegelijkertijd een verbindende factor. Bouwt verder aan de goede naam in de wijk en onderhoudt de positieve relaties tussen school en ouders.

Profielschets van de nieuwe directeur

Wij zoeken een directeur die zich voor langere tijd wil verbinden aan onze school. Iemand die ervaring heeft met zowel management als onderwijs. Een open houding heeft ten opzichte van de feedback van het team. Iemand die het team stuurt en stimuleert. Voor ons is het belangrijk dat de nieuwe directeur teamgericht leidinggeven weet te combineren met individuele coaching, zodat teamleden zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen. Iemand die bovendien weet hoe de onderwijspraktijk van het Primair Onderwijs werkt. Maar vooral: een directeur die zich elke dag met veel plezier en enthousiasme in wil zetten voor onze school!

Een schooldirecteur die:


Als geen ander weet dat de kinderen op de eerste plaats komen, de ouders klant zijn en het team zijn of haar succes bepaalt;

Leiderschap toont op basis van ambitie, realisme, sturing en mensgerichtheid;

Verandering en geduld weet te combineren;

Gericht is op opbrengsten en opbrengstverhoging;

Het team naar een nog hoger niveau weet te brengen;

In staat is balans te houden tussen nieuwe initiatieven nemen en voortbouwen op aanwezige kwaliteit;

Verder wil bouwen aan de goede naam in de wijk;

Het onderwijsleerproces op verschillende manieren kan benaderen. Iemand die kan inzoomen maar ook het overzicht bewaart (helicopterview);

Het leerstof- jaarklassensysteem combineert met 21ste-eeuwse methoden en technieken;

Investeert in (persoonlijk) contact met ouders en met de diversiteit binnen deze doelgroep weet om te gaan;

Samenwerkt met de scholen waarmee de school onder één dak zit, maar tegelijkertijd de eigen identiteit van
de school weet te behouden;

In wil zetten op de ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden en de werkhouding van leerlingen;

De katholieke identiteit van de school onderschrijft en open staat voor andere levensovertuigingen;

Open, toegankelijk en betrokken is met een mensgerichte persoonlijkheid;

Beschikbaar is vanaf 1 augustus 2019.

Wij bieden:


Een school met zo’n 210 leerlingen, verdeeld over 8 groepen;

Een enthousiast en gemotiveerd team van 18 medewerkers;

Een functie van minimaal 32 uur;

Inschaling in schaal DB van de CAO PO;

Een functie waarbij het mogelijk is om vanuit een duidelijke visie en goede sfeer verder te bouwen aan onderwijs en ontwikkeling;

Een professioneel team van collega-directeuren dat bovenschools intensief bijdraagt aan ontwikkelingen
en bouwt aan kansrijk onderwijs binnen Enschede;

Een ingangsdatum van uiterlijk 1 augustus 2019 maar eerder starten in verband met inwerken behoort nadrukkelijk tot de mogelijkheden.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer R. van der Vegt, algemeen directeur bij Katholiek Onderwijs Enschede, telefoon 053 434 9400. Je CV met motivatiebrief kun je sturen naar bs@skoe.nl. Solliciteren kan tot uiterlijk 25 januari 2019. De eerste gesprekken vinden plaats op 6 februari. We kijken uit naar je reactie!