Lauri Kuipers
Steunpunt
Schoolpsycholoog
Rian Prins-ten Voorde
Steunpunt
Schoolpsycholoog
Nadine Molkenboer
Steunpunt
Orthopedagoog
Annelie van Harten
Steunpunt
Orthopedagoog
Lara Weegerink
Steunpunt
Orthopedagoog
Nicole Schnuck
Steunpunt
Begeleider passend onderwijs
Mariëlle Berndt
Steunpunt
Intern begeleider
Bianca Reinink
Steunpunt
Administratief medewerker