Hoe regelt Stichting KOE de privacy? 


De nieuwe privacywet AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden en stelt strengere eisen aan het verwerken van persoonsgegevens dan tot nu toe het geval was. 

Stichting KOE verwerkt persoonsgegevens van al haar leerlingen. Wij vinden een goede en zorgvuldige verwerking van groot belang en voldoen aan de eisen die de AVG aan ons stelt.
De afspraken rondom de AVG hebben wij vastgelegd in een aantal documenten die u hieronder kunt downloaden. Daarnaast zijn alle directies en leerkrachten geïnformeerd over "Hoe om te gaan met de nieuwe Privacywet”. Op elke school is een IBP-coördinator (Coach Gegevensbescherming) aangesteld die binnen de school het aanspreekpunt is rondom zaken die met de privacy verband houden.

Voor de Stichting KOE is een Functionaris Gegevensbescherming benoemd in de persoon van dhr. Jeuring. Hij is bereikbaar via het bestuursbureau (053-4349400) of via mail b.jeuring@skoe.nl

De privacy is voor de Stichting KOE vastgelegd in de volgende documenten: 

Privacybeleid van de Stichting KOE > Privacy beleid KOE.pdf
Procedure rechten van Betrokkenen > Procedure rechten van betrokkene.pdf
Grondslag Toestemming > Grondslag toestemming.pdf
Procedure bij Datalekken > Procedure meldplicht datalekken.pdf

disclaimer sitemap  Aangesloten bij