Binnen KOE is de toezichthoudende rol toebedeeld aan het toezichthoudend bestuur. De toezichthouder houdt met name toezicht op de uitvoerende bestuurlijke rol, die belegd is bij de algemene directie van KOE. Het toezichthoudend bestuur vergadert meerdere keren per jaar met de algemene directie. Daarnaast hebben leden van het toezichthoudend bestuur zitting in themawerkgroepen (financiën en zorg). Leden bezoeken in koppels scholen van KOE zodat ze zicht blijven houden op de scholen.
Van de zes leden van het toezichthoudend bestuur hebben er twee zitting op voordracht van de GMR. De overige leden worden, bij vacatures, gezocht op basis van het functieprofiel dat het toezichthoudend bestuur hanteert.
Maria Hendriks
Toezichthoudend bestuur
Voorzitter
Jeff van den Biggelaar
Toezichthoudend bestuur
Vice voorzitter
Wim Elfrink
Toezichthoudend bestuur
Secretaris
Willy Nijhuis
Toezichthoudend bestuur
Penningmeester
Carolina Blanken
Toezichthoudend bestuur
Identiteit
Hans Krake
Toezichthoudend bestuur
Juridische zaken